۱ . تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بلافاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک پوشش پلاستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید.


۲ . ازعدم تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید


۳ . به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فروشگاهها نگردید.


۴ . در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید.


۵ . از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید.


۶ . از خرید بستنی و مواد غذایی باز برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.


۷ . در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل ۴۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.


۸ . از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید.


۹ . در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی استفاده و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغال بیندازید.


۱۰ . استفاده از وسایل بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.


۱۱ . برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید.

۱۲٫ کارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید تا در اولین فرصت آن را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید.


۱۳ . هرگز به مکان های فروش حیوانات زنده مراجعه ننمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!