۱ .  انتخاب کنید: یک دستکش را انتخاب کنید که اندازه آن متناسب با دست و نحوه کاربرد
باشد.


۲ .  بررسی کنید: دستکش را از لحاظ پارگی و سوراخ بودن بررسی کنید.


۳ . شستشو دهید: دستکش ها هرگز نباید جایگزین شستشوی مناسب دست شوند .همیشه قبل از استفاده از یک جفت دستکش دست های خود را بشویید و خشک کنید.


۴ .  پوشیدن: دستکش را بپوشید .در حالی که از دستکش یکبار مصرف استفاده می کنید ، به
تلفن ، دستگیره درب یا موارد مشابه دست نزنید.


۵ . دور انداختن دستکش: هرگز دستکش یکبار مصرف را نشویید و مجددا استفاده نکنید . در
هر یک از شرایط زیر، حتماً دستکش را دور بیندازید و دست ها را شستشو و خشک کنید و
یک جفت دستکش تازه استفاده کنید:
✓  بین بیماران یا کارها

✓  وقتی دستکش آلوده می شود

✓  وقتی دستکش کثیف می شود

✓  وقتی دستکش پاره شد

✓  وقتی از دستکش برای چهار ساعت متوالی استفاده شده است

✓  بعد از عطسه ، سرفه یا لمس مو یا صورت فرد

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!