کنترل اختلالات فشار خون در سالمندان

کنترل اختلالات فشار خون در سالمندان


فشار خون در سالمندان

فشار خون یکی از علائم اصلی حیات است، هنگامی که سرخرگ‌های بزرگ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک نیز باریکتر شوند، فشار خون بالا می‌رود.

فشار خون‌ بالا گاهی‌ کشنده‌ بی‌سر و صدا نامیده‌ می‌شود ، زیرا تا مراحل‌ انتهایی‌ اکثرا هیچ‌ علامتی‌ ندارد. در نتیجه کنترل فشار خون در سالمندان امری بسیار حیاطی است

عوامل فشار خون بالا در سالمندان 

عوامل خطر در ایجاد فشار خون بالا در سالمندان را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

 • سن بالا
 • جنس
 • وراثت
 • دیابت
 • چاقی و اضافه وزن
 • رژیم غذایی نامناسب
 • کم‌تحرکی
 • دخانیات
 • مصرف الکل
 • مصرف سیگار
 • عوامل اجتماعی و روانی
 • رژیم‌ غذایی‌ حاوی‌ نمک‌ زیاد یا چربی‌ اشباع‌ شده‌ و عدم مصرف میوه و سبزی

 • مصرف قرص های ضد حاملگی
 • استرس

 

 

کنترل اختلالات فشار خون در سالمندان

چه فشاره خونی برای سالمند نرمال است؟

طبقه بندی سالمند از نظر احتمال اختلالات فشار خون

 

برای خواندن فشار خون از روی دستگاه فشار سنج از دو عدد استفاده میکنیم.معمولا عدد فشار سیستولی بالایی یا قبل عدد فشار دیاستولی آورده می شود. ۱۲۰/۸۰ یا ۱۲۰ روی ۸۰ یعنیفشار سیستولی ۱۲۰ است وفشار دیاستولی ۸۰ است.

با توجه به فشارخون اندازه گیری شده و جمع بندی ، سالمند را از نظر احتمال ابتلا به اختلالات فشارخون به شرح زیر طبقه بندی کنید :

احتمال فشارخون بالای فوری:

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم مساوی یا بیش از ۱۸۰ یا فشارخون مینیمم مساوی یا بیش از ۱۱۰ میلی متر جیوه ” در طبقه مشکل فوری ” احتمال فشارخون بالای فوری ” قرار می گیرد .
 • سالمند را به نزدیک ترین بیمارستان ( اورژانس ) یا مرکز درمانی ارجاع فوری دهید و توصیه های لازم در خصوص اهمیت مراجعه فوری به پزشک و مراجعه مجدد برای اقدامات بعدی داده شود .

احتمال فشارخون بالا :

 • سالمند با ” فشار خون ماکزیمم ۱۴۰ تا ۱۷۹ یا فشارخون مینیمم ۹۰ تا ۱۰۹ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه مشکل ” احتمال فشارخون بالا ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید . سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .

فشارخون بالای کنترل نشده :

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم ۱۵۰ تا ۱۷۹ یا فشارخون مینیمم ۹۰ تا ۱۰۹ میلی متر جیوه و با مصرف دارو ” در طبقه مشکل ” فشارخون بالای کنترل نشده ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید . سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .

در معرض ابتلا به فشارخون بالا :

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلی متر جیوه یا فشارخون مینیمم بین ۸۰ تا ۸۹ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه در معرض مشکل ” در معرض ابتلا به فشارخون بالا ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید .

فشارخون بالای کنترل شده :

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم کمتر از ۱۵۰ و فشارخون مینیمم کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه و با مصرف دارو ” در طبقه در معرض مشکل ” فشارخون بالای کنترل شده ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید .

فشارخون طبیعی :

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم کمتر از ۱۲۰ و فشارخون مینیمم کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه فاقد مشکل ” فشارخون طبیعی ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی تغذیه  و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید 

احتمال افت فشار خون وضعیتی :

 • سالمند با ” افت فشارخون ماکزیمم ۲۰ میلی متر جیوه و بیشتر در وضعیت ایستاده نسبت به وضعیت نشسته ” ، در طبقه مشکل ” احتمال افت فشار خون وضعیتی ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی راه های پیشگیری از افت فشارخون وضعیتی آموزش دهید سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .

فشار خون وضعیتی طبیعی :

 • سالمند با ” افت فشار خون ماکزیمم کمتر از ۲۰ میلی متر جیوه در وضعیت ایستاده نسبت به نشسته ” در طبقه فاقد مشکل ” فشار خون وضعیتی طبیعی ” قرار می گیرد .
 • به سالمند و همراه وی راه های پیشگیری از افت فشارخون وضعیتی را آموزش دهید ،

جدول اختلالات فشار خون در سالمندان

دقت کنید : در مواردی که فشارخون ماکزیمم در یک طبقه و فشارخون مینیمم در یک طبقه دیگر قرار می گیرد ، مثلاً فشارخون ماکزیمم ۱۵۰ میلی متـر جیـوه ( طبقه مشکل ) و فشارخون مینیمم ۸۰ میلی متر جیوه ( طبقه در معرض مشکل ) باشد ، سالمند را در طبقه بالاتر فشارخون ، یعنی احتمال مشکل طبقه بندی کنید .

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!