آلزایمر

مراقبت کردن از یک فرد مبتلا به آلزایمر می تواند بسیار دشوار باشد.

حتی با داشتن نیروی جوانی و سلامتی کامل مراقبت کردن می تواند وظیفه ای بس دشوار باشد.

برای تداوم این امر واجب است که در درجه اول از خود مراقبت کنید.
یک مراقبت کننده اول باید از خود مواظبت نماید. زیرا که او مهمترین شخص در زندگی یک بیمار مبتلا به آلزایمر می باشد.

 

سالمندان
خانه سالمندان بهار

salmandanbahar.ir

https://www.aparat.com/salmandanbahar

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!