برای کنترل  فشار خون در سالمند ابتدا سالمند را از نظر احتمال اختلالات فشارخون ارزیابی کنید

ابتدا از سالمند در خصوص مصرف داروهای پایین آورنده فشارخون سؤال کنید . سپس به ارزیابی بپردازید .

</h2> توصیه های زمان اندازگیری فشار خون :<h2>

 • مصرف نکردن قهوه و سیگار نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون
 • ناشتا نبودن طولانی ( بیش از ۱۴ ساعت ) ؛
 • انجام ندادن فعالیت بدنی شدید و یا احساس خستگی قبل از اندازه گیری فشارخون ؛
 • تخلیه کامل مثانه نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون ؛
 • راحت بودن کامل بیمار در وضعیت نشسته ( سالمند باید حداقل ۵ دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون استراحت کند به گونه ای که احساس خستگی نکند ) ؛
 • قرار دادن دست سالمند در حالت نشسته و یا ایستاده به روی یک تکیه گاه مناسب هم سطح قلب وی ( وضعیت افتاده دست باعث بالا رفتن کاذب فشار خون ماکزیمم می شود ) ؛
 • بالا زدن آستین دست راست تا بالای بازو به گونه ای که بازو تحت فشار قرار نگیرد ( لباس نازک نیازی به بالازدن آستین ندارد ؛
 •  فاصله با سالمند در زمان اندازه گیری فشارخون کمتر از یک متر ؛
 • خارج کردن هوای داخل کیسه لاستیکی با استفاده از پیچ تنظیم ؛ بستن بازوبند به دور بازو نه خیلی شل و نه خیلی سفت ؛
 • قرار دادن وسط کیسه لاستیکی داخل بازو بند روی شریان بازویی و لبه تحتانی بازو بند ۲ تا ۳ انگشت بالای آرنج ؛
 • نگاه داشتن صفحه گوشی روی شریان بازویی بدون فشار روی شریان ، توسط سالمند ؛
 • حس کردن و نگاه داشتن نیض مچ دست راست سالمند با دست دیگر ؛
 • فشار دادن متوالی پمپ برای ورود هوا به داخل کیسه لاستیکی تا زمان حس نکردن نبض ؛
 • ادامه دادن پمپاژ هوا به داخل کیسه لاستیکی به میزان ۳۰ میلی متر جیوه پس از قطع نبض ؛
 • باز کردن پیچ تنظیم فشار هوا به آرامی برای خروج هوا از کیسه لاستیکی ضمن نگاه کردن به صفحه مدرج دستگاه        ( پایین آمدن عقربه یا جیوه به آرامی با سرعت ۲ میلی متر جیوه در ثانیه ) ؛
 • شنیدن اولین صدای ضربان قلب به مفهوم فشارخون ماکزیمم و از بین رفتن صدای ضربان قلب به معنای فشارخون مینیمم است .
کنترل اختلالات فشار خون در سالمندان
کنترل اختلالات فشار خون در سالمندان

سالمند را از نظر احتمال اختلالات فشارخون طبقه بندی کنید

 

با توجه به فشارخون اندازه گیری شده و جمع بندی ، سالمند را از نظر احتمال ابتلا به اختلالات فشارخون به شرح زیر طبقه بندی کنید :

 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم مساوی یا بیش از ۱۸۰ یا فشارخون مینیمم مساوی یا بیش از ۱۱۰ میلی متر جیوه ” در طبقه مشکل فوری ” احتمال فشارخون بالای فوری ” قرار می گیرد . سالمند را به نزدیک ترین بیمارستان ( اورژانس ) یا مرکز درمانی ارجاع فوری دهید و توصیه های لازم در خصوص اهمیت مراجعه فوری به پزشک و مراجعه مجدد برای اقدامات بعدی داده شود .
 • سالمند با ” فشار خون ماکزیمم ۱۴۰ تا ۱۷۹ یا فشارخون مینیمم ۹۰ تا ۱۰۹ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه مشکل ” احتمال فشارخون بالا ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید . سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .
 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم ۱۵۰ تا ۱۷۹ یا فشارخون مینیمم ۹۰ تا ۱۰۹ میلی متر جیوه و با مصرف دارو ” در طبقه مشکل ” فشارخون بالای کنترل نشده ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید . سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .
 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلی متر جیوه یا فشارخون مینیمم بین ۸۰ تا ۸۹ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه در معرض مشکل ” در معرض ابتلا به فشارخون بالا ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید .
 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم کمتر از ۱۵۰ و فشارخون مینیمم کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه و با مصرف دارو ” در طبقه در معرض مشکل ” فشارخون بالای کنترل شده ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید .
 • سالمند با ” فشارخون ماکزیمم کمتر از ۱۲۰ و فشارخون مینیمم کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه و بدون مصرف دارو ” در طبقه فاقد مشکل ” فشارخون طبیعی ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی تغذیه و تمرینات بدنی مناسب را آموزش دهید .
 • سالمند با ” افت فشارخون ماکزیمم ۲۰ میلی متر جیوه و بیشتر در وضعیت ایستاده نسبت به وضعیت نشسته ” ، در طبقه مشکل ” احتمال افت فشار خون وضعیتی ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی راه های پیشگیری از افت فشارخون وضعیتی آموزش دهید سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید .
 • سالمند با ” افت فشار خون ماکزیمم کمتر از ۲۰ میلی متر جیوه در وضعیت ایستاده نسبت به نشسته ” در طبقه فاقد مشکل ” فشار خون وضعیتی طبیعی ” قرار می گیرد . به سالمند و همراه وی راه های پیشگیری از افت فشارخون وضعیتی را آموزش دهید ،

 

 

 

دقت کنید : در مواردی که فشارخون ماکزیمم در یک طبقه و فشارخون مینیمم در یک طبقه دیگر قرار می گیرد ، مثلاً فشارخون ماکزیمم ۱۵۰ میلی متـر جیـوه( طبقه مشکل ) و فشارخون مینیمم ۸۰ میلی متر جیوه ( طبقه در معرض مشکل ) باشد ، سالمند را در طبقه بالاتر فشارخون ، یعنی احتمال مشکل طبقه بندی کنید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!