می 1, 2020

روش استفاده صحیح از دستکش چگونه است ؟

۱ .  انتخاب کنید: یک دستکش را انتخاب کنید که اندازه آن متناسب با دست و نحوه کاربردباشد. ۲ .  بررسی کنید: دستکش را از لحاظ […]
می 1, 2020

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا درمراکز خرید و فروشگاه ها

 ۱ . تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بلافاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک پوشش پلاستیکی انداخته و […]